Portal per al foment de la lectura i la comprensió lectora

Política de privacitat
Us informem que, d’acord amb el Reglament (UE) 679/2016, les vostres dades seran incorporades en un fitxer d’EM Projectes Didàctics SL, propietària del programa de foment a la lectura www.ximixesca.com. Aquestes dades seran utilitzades únicament amb la finalitat d’enviar-vos periòdicament les novetats i informacions relatives a Xim i Xesca.

Per a la vostra tranquil·litat, EM Projectes Didàctics ha pres totes les mesures previstes en la citada normativa per garantir la confidencialitat i seguretat de les vostres dades. En tot moment podreu exercir els drets de rectificació o cancel·lació d’aquestes dades. Ho podeu fer enviant un correu electrònic a l’adreça info@ximixesca.com