Portal per al foment de la lectura i la comprensió lectora

Fomentant la lectura
25/05/2022
Però, de veritat, de veritat, cal llegir?

Sí! Cal llegir perquè...

És divertit Un llibre fa passar una bona estona; viatjant, coneixent personatges emocionants i vivint aventures.

Transmet valors La lectura ajuda a transmetre valors importants com l’autoestima, l’empatia, la valentia, la responsabilitat o la solidaritat. Ja ho diuen que llegir ens fa millors persones!

Ens fa lliures. Llibre i lliure: el  mateix origen, el mateix efecte. Un llibre ens fa conèixer realitats diferents de la nostra i així prenem consciència de la nostra pròpia realitat. Un llibre ens fa pensar, desenvolupar idees pròpies, respectar les alienes i ens porta a saber prendre decisions lliurement. A ser lliures.

Aprenem a aprendre La lectura és la base de qualsevol aprenentatge: una bona lectura porta a una bona comprensió, la qual porta a una bona expressió oral i alhora facilita l’expressió escrita. Llegint s’aprèn ortografia i vocabulari.

Posa el cervell en moviment Llegint s’exerciten les neurones que desenvolupen la capacitat d’atenció i de concentració. Aquesta capacitat millora el rendiment de qualsevol altre activitat que es faci, sigui intel·lectual o física.

És la millor pausa Llegir relaxa el cos i la ment. És una forma sana d’entreteniment sense cansar-se.

 

A l’era digital, cal llegir més que mai!

Ara que els nens i joves passen tantes hores per obligació o per decisió pròpia davant dels aparells digitals, s’ha de promoure la lectura reflexiva i profunda.

Per no perdre la capacitat de concentració, de  memorització, de raonar i de pensar. Per ser capaços de discernir tota la informació que tenen a l’abast i puguin prendre les seves pròpies decisions.