Portal per al foment de la lectura i la comprensió lectora

Subscripció a Xim i Xesca
La subscripció a Xim i Xesca és per a un curs escolar i el preu depèn del nombre de classes i d'alumnes que se subscriguin al programa. Podeu demanar un pressupost a: contacte
Per fer la subscripció cal seguir els següents passos:
  1. Omplir el formulari amb les dades de l'escola.
  2. Indicar el nombre de classes a contractar i adjuntar els llistats de les classes a donar d'alta al programa amb el nom del mestre o la mestra responsable de cada classe.
  3. Acceptar les condicions.
  4. L'administració de Xim i Xesca procedirà a la verificació de les dades i a l'assignació de codis d'accés per a tots els alumnes i mestres de l'escola.
  5. Un cop fet, l’administració de Xim i Xesca enviarà a l'adreça electrònica de la persona de contacte que s’ha facilitat, els codis d’accés a la web i la factura a abonar per la llicència anual.