Portal per al foment de la lectura i la comprensió lectora

Què és Xim i Xesca?

Una eina perquè els nens i nenes vagin agafant el gust per llegir

Fomenta la comprensió lectora

Com? Quan ha acabat de llegir un llibre, el lector/a pot entrar amb el seu codi a ximixesca.com i respondre un qüestionari. Si ho fa bé, guanya punts lectors.

Els punts són l'incentiu per posar atenció en allò que llegeix, per avaluar la seva comprensió i per seguir llegint.

Una eina per als mestres per animar els alumnes a llegir

Per seguir l'activitat lectora, detectar problemes de comprensió, felicitar els que són lectors i ajudar els que no ho són tant.

Un suport per als pares per acompanyar els seus fills en el procés de fer-se lectors

A Xim i Xesca els pares poden trobar llibres que puguin agradar els seus fills i poden compartir amb ells les seves lectures; els llibres que van llegint i la seva evolució lectora.

Anima els nens i nenes a entrar en el món dels llibres

Un espai on cada alumne llegeix al seu ritme, al seu nivell i pot mesurar el seu progrés lector.

3.600 qüestionaris

A Xim i Xesca no hi ha llibres, sinó qüestionaris de llibres per a nens i joves de totes les editorials. En català, castellà i anglès.

La base de dades de qüestionaris es va ampliant periòdicament amb les noves publicacions més recomanades i amb els llibres que proposen els mestres des de les escoles.

Ara a l'era digital cal llegir més que mai !

Per no perdre la capacitat de concentració, de memorització, de raonar i de pensar. Per ser capaços de discernir tota la informació que tenen a l'abast i puguin prendre les seves pròpies decisions, s'ha de promoure la lectura reflexiva i profunda.

Si tu també creus que és important que els nens i nenes vagin agafant el gust per llegir subscriu-te a Xim i Xesca. Podem treballar junts per aconseguir-ho!