Portal per al foment de la lectura i la comprensió lectora

Qui hi ha al darrere de Xim i Xesca?

Des de 2006 fomentant la lectura

EM Projectes Didàctics es va crear l'any 2006 per oferir una solució als baixos índexs de lectura entre els nens i joves.

Un problema que ocasiona importants dèficits en el seus processos d'aprenentatge.

Primer pas

Trobar una solució perquè els joves lectors visquessin la història que tenien a les mans i així volguessin seguir llegint.

La decisió

Ens vam decidir per un recurs que combinava mètodes pedagògics tradicionals amb les possibilitats que les tecnologies ens donaven.

Així, aconseguíem que fos atractiu per als nens i nenes i que s’adaptés a les diferents necessitats dels mestres.

Setembre del 2007

Després d’un any de recerca, disseny, programació informàtica i treball pedagògic, les primeres escoles comencen a treballar la lectura amb Xim i Xesca.

Des de llavors...

curs rere curs, seguint les propostes dels mestres des de les escoles, i adaptant-nos als temps que canvien, hem anat millorant l’eina i afegint-li noves funcionalitats.

Més de 100.000 nens i nenes de tot Catalunya...

han descobert el gust per llegir, gràcies a la dedicació dels seus mestres i amb l’ajut de Xim i Xesca.

Qui hi ha al darrere?

A darrere de Xim i Xesca han treballat i segueixen treballant cada dia responsables en el desenvolupament de l’eina i les seves millores, dissenyadors gràfics, programadors informàtics, pedagogs, bibliotecaris i editorials que ens donen a conèixer els seus llibres.