Portal per al foment de la lectura i la comprensió lectora

Fomentant la lectura
23/01/2023
Tots els alumnes tenen dret a conèixer el plaer de llegir

Però, com ho fem amb els nens i nenes amb dificultats?

Per buscar una via per aconseguir que els nens i nenes amb dificultats també s'animin a llegir, hem de saber quin és el problema.

 

No sap llegir
Comencem des del principi; que aprengui a descodificar textos breus lletra a lletra, per passar a la comprensió de les paraules i després a la comprensió de les frases.

Li costa llegir    
Busquem maneres divertides per animar-lo a llegir cada dia una estona acompanyat d’un padrí lector. Perquè vagi agafant el gust per llegir i el plaer del moment lector.

No es pot concentrar        
Animem-lo a llegir a poc a poc i un llibre fins al final. Una mica cada dia perquè es fiqui en la història i hi vagi agafant el gust.

Li és massa esforç    
Valorem i premiem aquest esforç. Així  la satisfacció del nen serà tan gran que voldrà seguir llegint.

No li interessa llegir    
Provem amb un llibre de no ficció sobre algun tema que li pugui interessar. Així desenvoluparà la capacitat lectora i se li anirà despertant l’interès per llegir.

No té capacitat d’imaginació    
Expliquem anècdotes o breus històries que han succeït de veritat. O llegim un conte en veu alta. A poc a poc anirà desenvolupant la capacitat d’imaginar.

No és capaç de llegir un llibre sencer    
Triem  llibres més curts o llibres de contes, perquè no trigui tant a acabar la història i a sentir una satisfacció pel seu esforç i el gust per la història viscuda.

No ho vol ni provar    
Oferim-li llibres atractius visualment, curts, amb la lletra gran i amb imatges boniques sobre algun tema que li pugui interessar.

Xim i Xesca...

incentiva la rutina diària d’una lectura acompanyada fins que el lector aprèn a llegir, a descodificar els textos, per als lectors amb més dificultats.

motiva a posar atenció en el que es llegeix i a llegir fins al final.

premia per l’esforç fet, i en deixa constància. Al llarg de tot el curs i d’un curs a l’altre.

dona accés a mestres i pares a l’activitat lectora dels nens perquè puguin felicitar-lo i animar-lo a seguir llegint.

converteix la lectura individual de cada nen en un equip lector, i cadascú amb les seves capacitats, facilitats o dificultats. Però dins la classe se senten units formant part d’un equip que millora, gràcies a ells, dia a dia i curs darrere curs.