Portal per al foment de la lectura i la comprensió lectora

AMICS ROBOTS
AMICS ROBOTS
Isaac Asimov
Col·lecció: Cucanya
Editorial: Vicens Vives
Edat recomanada: 12 anys
Tema/es: Fantasia
Resum: Asimov ens descriu una societat futura en què els robots, lluny de representar una amenaça per als éssers humans, es converteixen en els seus servidors més fidels, arribant, fins i tot, a suplir-ne les mancances afectives.
 Home