Portal per al foment de la lectura i la comprensió lectora

Subscripció a Xim i Xesca
La subscripció a Xim i Xesca tindrà un any de vigència i un preu de 4.50€/mes (IVA inclòs).
Amb la subscripció a Xim i Xesca el nen o la nena tindrà un codi d’accés a la web que li permetrà:
Per fer la subscripció cal seguir els següents passos:
  1. Omplir el formulari amb les dades personals del pare o la mare i el nom i any de naixement del nen o la nena a subscriure.
  2. Acceptar les condicions.
  3. L'administració de Xim i Xesca procedirà a la verificació de les dades i a continuació enviarà la factura a pagar amb el compte d’abonament.
  4. Un cop fet l’ingrés, Xim i Xesca enviarà per correu electrònic el codi d’accés a la web.